Bulten

M

Berga MA derdê marê derman 1

MA derdê marê derman 1

ma

Sal: 2013
Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve  
Mijar: Çandî  
Berga MA derdê marê derman 2

MA derdê marê derman 2

ma

Sal: 2013
Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve  
Mijar: Çandî  
Berga MA derdê marê derman 3

MA derdê marê derman 3

ma

Sal: 2014
Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve  
Mijar: Çandî  
Berga MA derdê marê derman 4

MA derdê marê derman 4

ma

Sal: 2014
Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve  
Mijar: Çandî