Belge

R

Berga Rêxebat  ya komela karkerên kurd li Oripa

Rêxebat ya komela karkerên kurd li Oripa

d
Berga rexebat fkks.pdf

rexebat fkks.pdf

Berga RNK/KUK 4. Kongre Belgeleri

RNK/KUK 4. Kongre Belgeleri

kongre belgeleri

ji alî RNK/KUK
Sal: 1993