Belge

G

Berga Grûba Xebata Neteweyî

Grûba Xebata Neteweyî

Gruba Xebata Neteweyi

Sal: 2006