Belge

Berga Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Hollanda Kongreya 7an

Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Hollanda Kongreya 7an

Sal: 1992
Berga Formîla Daxwaznama Dersa Kurdî

Formîla Daxwaznama Dersa Kurdî

ji alî KOÇ-KAK
Berga Grûba Xebata Neteweyî

Grûba Xebata Neteweyî

Gruba Xebata Neteweyi

Sal: 2006
Berga Hak Par Hak ve Özgürlükler Partisi Tüzüğü

Hak Par Hak ve Özgürlükler Partisi Tüzüğü

Hak Par Hak ve Ozgurlukler Partisi Tuzugu

ji alî HAK-PAR
Berga HALEPÇE KATLİAMI 1

HALEPÇE KATLİAMI 1

Halepce Katliami