Derhêner: Çiğdem Basın Yayın İletişim TLŞ (ÇBYİŞ)
Rûpel: 67
Arşîv: Tirkî
Cîh: Tirkîyê
Sal: 1997
PDF daxîne: PDF daxîne PDF daxîne
Nîşe: Siyasî

Hûrnêrîn

 

Merhaba,

 

Alternatif kitap dizisinin yeni sayısıyl.: yeniden siz okuyucularımızın karşısındayız. Bu dizide 

hali(­ lara yaşam ve umut vaadeden, kapitalist-emperyalist sistemi karşısına alan, yarattığı 

ideolojiyle insan­ lığa bir nefes, mücadelesiyle umut. direnişiyle özgür yarınları vaadeden bu 

mücadelenin. Türldye halk­ ları için de ne kad<ır h<ıyati önemde olduğunu vurgulamaya çalışacağız. 

Gelişmekte olan bu mücode­ lenin aslında tüm insanlık için bir dönüm noktası olduğunu belirtmenin 

gereği ne inamyoruz.

Parti'nin  19. kuruluş yıldönümü nedeniyle merkez komitesi üyesi Halil ATAÇ'la yaptığımız  "Z7

Kasım 1978 Aynı Zamanda Türkiye Devriminin de Kongresidir '·adli röportajı sunma!< istiyoruz.

Bunun yanısıra Şeyh Bedreddin önderliğinde kendi hall< l<imliğinin ve insanlık değerlerinin sa­ 

vunmasını en üst düzeyde yapan Anadolu halkları, bugünde Karadeniz'de gerçekleştirmenin eşiğin­ 

deler. Biz artık bu söylemlerin yaşam bulacağının ve daha da büyüyeceğinin işaretlerini gösterme!< 

is­ tiyoruz. Artık yaşamımızın önemli bir parçası olan Karadeniz ve orada gelişen eylemlilikleri 

değerlen­ diren yazılarla konuyu daha da belirginleştirmek  istedik,

içinde bulunduğu çıkmaı:ı daha da derinleştiren çözümsüzlüktel<i ısrarlı politikaları, artık kör 

gö­ zün bile gördüğü. sağır kulağın bile duyduğu gerçeklikleri ve bu noktadaki daha da çılgın 

yaldaşımla­ rını sınırlı da olsa gündemde olan çete devlet yazısıyla açmaya çalıştık.

Her dizide olduğu gibi bu dizide de hall<lar sorununa ilişkin olarak: bütün dünya halidarı tarafın­

dan anlaşılamayan, yerleşik halkiara göre çok farklı bir gerçeği yaşayan Romanlar"ı tanıtmaya ve 

anla­ maya çalışacağız. Biz her halkın iyisi kötüsü. güzelliği çirkini, özeesi olumlu-olumsuz bütün 

özellilde­ riyle doğru anlaşılmasından yanayız. Hiç bir halka sistemin bize verdiği gözlüklerle 

bakamayız. Şunu da belirtmek gerekir ki, özellikle ülkemizde yaşayan Romanlar'ın yaşadığı sorunlar 

daha katmerlidir ve

!<endilerine özgün !<i mlikleri daha da dejenere edilmeye çalışılmıştır.

Türkiye'deki devrimci ve demokrat kesimin yaşadığı sorunlara birnebze olsun çözümleyici yal<­ 

laşımlar getirdiğine inandığımız demokrasi. birlik vb. sorunların tartışıldığı Mihri Belli'nin 

"Büyük Dö­ nüşüm" adlı röportajının son bölümünü yayınlıyoruz.

Yaşanan tüm sorunların kaynağı olan TC devleti. bütün çarpıtmalarına, bütün baskı ve zoruna rağ­ 

men yaşama ve özgürlüğe akışı önleyememiştir, İşte 1991 yılında geriliaya katılım sağlamış olan 

Sef­ kan yoldaşla geliştirilen bu röportaj bunun en açık ispatıdır. Sefkan yoldaşın geriliaya 

katılmadan önce yaşadıkları hiçbirimizden farklı değildi fal<at geriliaya katıldıktan sonra 

farldılaştı. O artık, halkların sa­ vaşçısıydı.

Bu temelde bu dizimizele de kendisini mücadelenin ilk süreçlerinde vareden. tüm halidara ön­ derlik 

düzeyinde hizmet eden Yasin Yoldaş'ı anmak istiyoruz. Türkiye devriminin bir önderi olan Yasin 

Yoldaş, yaşamı boyunca mücadelesini en üst boyutlara taşırd1. Türkiye Devriminin Yolu ve Görevleri 

ki­ tabının hazırlanma sürecinde !<endini yakından tanıyan Özge Can arkadaş aracılığıyla bu 

çalışmalara yo­ğun emeği geçen Yasin Yoldaş'ı tanıtmak istiyoruz.

 

Özgürlük mücadelesiyle  dolu günler dileğiyle

Selamlar, Başarılar

 

 

Mijar: Sîyasî