Kovar

B

Berga Berbang 1987/7

Berbang 1987/7

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1988/1

Berbang 1988/1

berbang

Sal: 1988
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1988/2

Berbang 1988/2

berbang

Sal: 1988
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1988/3

Berbang 1988/3

berbang

Sal: 1988
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1988/4

Berbang 1988/4

berbang

Sal: 1988
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê