Kovar

B

Berga Berbang 1990/4(65)

Berbang 1990/4(65)

berbang

Sal: 1990
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1990/5(66)

Berbang 1990/5(66)

berbang

Sal: 1990
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1990/6(67)

Berbang 1990/6(67)

berbang

Sal: 1990
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1990/7(68)

Berbang 1990/7(68)

berbang

Sal: 1990
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1991/2(70)

Berbang 1991/2(70)

berbang

Sal: 1991
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê