Kovar

B

Berga Berbang 1994/(94)

Berbang 1994/(94)

berbang

Sal: 1994
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1994/(95)

Berbang 1994/(95)

berbang

Sal: 1994
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1994/(96)

Berbang 1994/(96)

berbang

Sal: 1994
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1994/(97)

Berbang 1994/(97)

berbang

Sal: 1994
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1996/(102)

Berbang 1996/(102)

berbang

Sal: 1996
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê