Kovar

B

Berga Berbang 1999/(111)

Berbang 1999/(111)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1999/(112)

Berbang 1999/(112)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1999/(113)

Berbang 1999/(113)

berbang

Sal: 1999
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(114)

Berbang 2000/(114)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(115)

Berbang 2000/(115)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê