Kovar

B

Berga Berbang 2000/(116)

Berbang 2000/(116)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(117)

Berbang 2000/(117)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(118)

Berbang 2000/(118)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(119)

Berbang 2001/(119)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(120)

Berbang 2001/(120)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê