Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 54

Dengê KOMKAR 54

Sal: 1983
Berga Dengê KOMKAR 55

Dengê KOMKAR 55

Sal: 1983
Berga Dengê KOMKAR 69

Dengê KOMKAR 69

Sal: 1984
Berga Dengê KOMKAR 71/72

Dengê KOMKAR 71/72

Sal: 1984
Berga Dengê KOMKAR 73

Dengê KOMKAR 73

Sal: 1984