Kovar

D

Berga Dengê Kurd 14

Dengê Kurd 14

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 15

Dengê Kurd 15

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 16

Dengê Kurd 16

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 17

Dengê Kurd 17

Denge Kurd

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurd 18

Dengê Kurd 18

Sal: 2013
Mijar: Sîyasî