Kovar

D

Berga Dîdar  10/11

Dîdar 10/11

didar

Sal: 1994
Kovara Yekîtîya Ciwanên Kurd li Swêd Salê 6 hejmar derdikeve   Berpirsiyarê Kovarê: Şema
Berga Dîdar  15

Dîdar 15

didar

Sal: 1995
Kovara Yekîtîya Ciwanên Kurd li Swêd Salê 6 hejmar derdikeve   Berpirsiyarê Kovarê: Şema
Berga Dîdar  2

Dîdar 2

didar

Sal: 1992
Kovara Yekîtîya Ciwanên Kurd li Swêd Salê 6 hejmar derdikeve   Berpirsiyarê Kovarê: Şema
Berga Dîdar  3

Dîdar 3

didar

Sal: 1992
Kovara Yekîtîya Ciwanên Kurd li Swêd Salê 6 hejmar derdikeve   Berpirsiyarê Kovarê: Şema
Berga Dîdar  5

Dîdar 5

didar

Sal: 1993
Kovara Yekîtîya Ciwanên Kurd li Swêd Salê 6 hejmar derdikeve   Berpirsiyarê Kovarê: Şema