Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 35

Dengê KOMKAR 35

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 37

Dengê KOMKAR 37

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 38

Dengê KOMKAR 38

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 39

Dengê KOMKAR 39

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 40

Dengê KOMKAR 40

Sal: 1981