Kovar

H

Berga Hêvîya Gel  16

Hêvîya Gel 16

heviya gel

Sal: 1988
Berga Hêvîya Gel  17

Hêvîya Gel 17

heviya gel

Sal: 1988
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  18

Hêvîya Gel 18

heviya gel

Sal: 1988
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  19

Hêvîya Gel 19

heviya gel

Sal: 1988
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  2

Hêvîya Gel 2

heviya gel

Sal: 1986
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî