Kovar

K

Berga Kulîlk 40

Kulîlk 40

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1990
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 41

Kulîlk 41

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1990
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 42

Kulîlk 42

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1990
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 43

Kulîlk 43

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1990
Mijar: Zarok  
Berga Kulîlk 44

Kulîlk 44

kulilk

ji alî Zinar Soran
Sal: 1990
Mijar: Zarok