Kovar

K

Berga Kurmancî 33

Kurmancî 33

kurmanci

Sal: 2003
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 34

Kurmancî 34

kurmanci

Sal: 2004
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 35

Kurmancî 35

kurmanci

Sal: 2004
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 36

Kurmancî 36

kurmanci

Sal: 2005
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 37

Kurmancî 37

kurmanci

Sal: 2005
Mijar: Wêjeyî