Kovar

Q

Berga Qêrîn 7

Qêrîn 7

qerin

Sal: 1982
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qêrîn Özel sayı

Qêrîn Özel sayı

qerin

Sal: 1981
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qijika Reş 1

Qijika Reş 1

qijika res

Sal: 2010
Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ YA RADÎKAL İmtiyaz Sahibi
Mijar: Sîyasî  
Berga Qijika Reş 2

Qijika Reş 2

qijika res

Sal: 2010
Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ YA RADÎKAL İmtiyaz Sahibi
Mijar: Sîyasî  
Berga Qijika Reş 3

Qijika Reş 3

qijika res

Sal: 2011
Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ YA RADÎKAL İmtiyaz Sahibi
Mijar: Sîyasî