Kovar

S

Berga Serxwebûn 20

Serxwebûn 20

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 200

Serxwebûn 200

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 201

Serxwebûn 201

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 202

Serxwebûn 202

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 203

Serxwebûn 203

serxwebun

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî