Kovar

S

Berga Serxwebûn 209

Serxwebûn 209

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 21

Serxwebûn 21

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 210

Serxwebûn 210

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 211

Serxwebûn 211

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 212

Serxwebûn 212

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî