Kovar

S

Berga Serxwebûn 213

Serxwebûn 213

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 214

Serxwebûn 214

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 215

Serxwebûn 215

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 216

Serxwebûn 216

serxwebun

Sal: 1999
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 217

Serxwebûn 217

serxwebun

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî