Kovar

S

Berga Serxwebûn 232

Serxwebûn 232

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 233

Serxwebûn 233

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 234

Serxwebûn 234

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 236

Serxwebûn 236

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 237

Serxwebûn 237

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî