Kovar

S

Berga Serxwebûn 238

Serxwebûn 238

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 239

Serxwebûn 239

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 24

Serxwebûn 24

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 240

Serxwebûn 240

serxwebun

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 241

Serxwebûn 241

serxwebun

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî