Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 19

Stêrka Bolşewîk 19

sterka bolsewik

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 2

Stêrka Bolşewîk 2

sterka bolsewik

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 21

Stêrka Bolşewîk 21

sterka bolsewik

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 22

Stêrka Bolşewîk 22

sterka bolsewik

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 23

Stêrka Bolşewîk 23

sterka bolsewik

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî