Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 25

Stêrka Bolşewîk 25

sterka bolsewik

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 26

Stêrka Bolşewîk 26

sterka bolsewik

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 27

Stêrka Bolşewîk 27

sterka bolsewik

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 28

Stêrka Bolşewîk 28

sterka bolsewik

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 29

Stêrka Bolşewîk 29

sterka bolsewik

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî