Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 3

Stêrka Bolşewîk 3

sterka bolsewik

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 30

Stêrka Bolşewîk 30

sterka bolsewik

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 31

Stêrka Bolşewîk 31

sterka bolsewik

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 32

Stêrka Bolşewîk 32

sterka bolsewik

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 34

Stêrka Bolşewîk 34

sterka bolsewik

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî