Kovar

S

Berga Stêrka Bolşewîk 4

Stêrka Bolşewîk 4

sterka bolsewik

Sal: 1998
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 40

Stêrka Bolşewîk 40

sterka bolsewik

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 41

Stêrka Bolşewîk 41

sterka bolsewik

Sal: 2009
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 42

Stêrka Bolşewîk 42

sterka bolsewik

Sal: 2009
Mijar: Sîyasî  
Berga Stêrka Bolşewîk 43

Stêrka Bolşewîk 43

sterka bolsewik

Sal: 2010
Mijar: Sîyasî