Kovar

S

Berga Serxwebûn 110

Serxwebûn 110

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 111

Serxwebûn 111

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 112

Serxwebûn 112

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 113

Serxwebûn 113

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 114

Serxwebûn 114

serxwebun

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî