Kovar

S

Berga Serxwebûn 142

Serxwebûn 142

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 143

Serxwebûn 143

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 144

Serxwebûn 144

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 145

Serxwebûn 145

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 146

Serxwebûn 146

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî