Kovar

S

Berga Serxwebûn 151

Serxwebûn 151

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 152

Serxwebûn 152

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 153

Serxwebûn 153

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 154

Serxwebûn 154

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 155

Serxwebûn 155

serxwebun

Sal: 1994
Mijar: Sîyasî