Kovar

T

Berga Tevger 11

Tevger 11

tevger

Sal: 1990
  TEVGER Organa Merkezîya Tevgera Rizgariya Kurdistan Bi Kureli ii Tirkiji du mehan careke der
Mijar: Sîyasî  
Berga Tevger 2

Tevger 2

tevger

Sal: 1989
  TEVGER Organa Merkezîya Tevgera Rizgariya Kurdistan Bi Kureli ii Tirkiji du mehan careke der
Mijar: Sîyasî  
Berga Tevger 4

Tevger 4

tevger

Sal: 1989
  TEVGER Organa Merkezîya Tevgera Rizgariya Kurdistan Bi Kureli ii Tirkiji du mehan careke der
Mijar: Sîyasî  
Berga Tevger 5

Tevger 5

tevger

Sal: 1989
  TEVGER Organa Merkezîya Tevgera Rizgariya Kurdistan Bi Kureli ii Tirkiji du mehan careke der
Mijar: Sîyasî  
Berga Tevger 6

Tevger 6

tevger

Sal: 1989
  TEVGER Organa Merkezîya Tevgera Rizgariya Kurdistan Bi Kureli ii Tirkiji du mehan careke der
Mijar: Sîyasî