Kovar

T

Berga Tîrêj 3

Tîrêj 3

tirej

Sal: 1980
Sahibi: Enver YÜZEN 1 Mesul Müdür : Ahmet Bozgit / İdare Merkezi: 850 Sok. No : 51/ A 3. Beyle
Mijar: Çandî  
Berga Tîrêj 4

Tîrêj 4

tirej

Sal: 1981
Sahibi: Enver YÜZEN 1 Mesul Müdür : Ahmet Bozgit / İdare Merkezi: 850 Sok. No : 51/ A 3. Beyl
Mijar: Çandî  
Berga Tîroj 11

Tîroj 11

tiroj

Sal: 2004
TÎROJ SaL 2 Hejmar: 8 1 Gulan- Heziren 2004   Yıl: 2 Sayı: 8 / Mayıs - Haziran 2004 Kovara D
Mijar: Çandî  
Berga Tîroj 23

Tîroj 23

tiroj

Sal: 2006
TÎROJ SaL 2 Hejmar: 8 1 Gulan- Heziren 2004   Yıl: 2 Sayı: 8 / Mayıs - Haziran 2004 Kovara D
Mijar: Çandî  
Berga Tîroj 24

Tîroj 24

tiroj

Sal: 2007
TÎROJ SaL 2 Hejmar: 8 1 Gulan- Heziren 2004   Yıl: 2 Sayı: 8 / Mayıs - Haziran 2004 Kovara D
Mijar: Çandî