Kovar

T

Berga Têkoşîna Sosyalîst 1

Têkoşîna Sosyalîst 1

tekosina sosyalist

Sal: 1989
Têkoşîna Sosyalîst Organa Komîteya Navendî ya Têkoşîna Sosyalîst e Yazışma Adresi: Kur
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîna Sosyalîst 2

Têkoşîna Sosyalîst 2

tekosina sosyalist

Sal: 1990
Têkoşîna Sosyalîst Organa Komîteya Navendî ya Têkoşîna Sosyalîst e Yazışma Adresi: Kur
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîna Sosyalîst 3

Têkoşîna Sosyalîst 3

tekosina sosyalist

Sal: 1990
Têkoşîna Sosyalîst Organa Komîteya Navendî ya Têkoşîna Sosyalîst e Yazışma Adresi: Kur
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîna Sosyalîst 4

Têkoşîna Sosyalîst 4

tekosina sosyalist

Sal: 1990
Têkoşîna Sosyalîst Organa Komîteya Navendî ya Têkoşîna Sosyalîst e Yazışma Adresi: Kur
Mijar: Sîyasî  
Berga Têkoşîna Sosyalîst 5

Têkoşîna Sosyalîst 5

tekosina sosyalist

Sal: 1991
Têkoşîna Sosyalîst Organa Komîteya Navendî ya Têkoşîna Sosyalîst e Yazışma Adresi: Kur
Mijar: Sîyasî