Kovar

K

Berga Kanizar 1

Kanizar 1

kanizar

Sal: 2015
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 10

Kanizar 10

kanizar

Sal: 2017
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 11

Kanizar 11

kanizar

Sal: 2017
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 12

Kanizar 12

kanizar

Sal: 2017
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 13

Kanizar 13

kanizar

Sal: 2017
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî