Kovar

W

Berga W 39

W 39

w

Sal: 2011
W WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ Kovara Dumehane Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran Mehm
Berga W 44

W 44

w

Sal: 2012
W WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ Kovara Dumehane Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran Mehm
Berga W 46

W 46

w

Sal: 2013
W WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ Kovara Dumehane Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran Mehm
Berga W 49

W 49

w

Sal: 2013
W WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ Kovara Dumehane Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran Mehm
Berga W 50

W 50

w

Sal: 2013
W WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ Kovara Dumehane Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran Mehm