Kovar

C

Berga Ciwanên Azad 23

Ciwanên Azad 23

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 24

Ciwanên Azad 24

ciwanen azad

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 25

Ciwanên Azad 25

ciwanen azad

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 26

Ciwanên Azad 26

ciwanen azad

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 27

Ciwanên Azad 27

ciwanen azad

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî