Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  382

Hawadîsê Zazayan 382

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  383

Hawadîsê Zazayan 383

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  384

Hawadîsê Zazayan 384

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  385

Hawadîsê Zazayan 385

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  386

Hawadîsê Zazayan 386

hawadise zazayan

Sal: 2013