Kovar

R

Berga Rê Heval 1

Rê Heval 1

re heval

Sal: 1996
Hevalê ciwan ala azadî û soyalîzmê bilindke rê Heval Kovara soyalîstê mehane ji bo ciwanan
Mijar: Sîyasî  
Berga Rê Heval 2

Rê Heval 2

re heval

Sal: 1996
Hevalê ciwan ala azadî û soyalîzmê bilindke rê Heval Kovara soyalîstê mehane ji bo ciwanan
Mijar: Sîyasî  
Berga Rê Heval 3

Rê Heval 3

re heval

Sal: 1996
Hevalê ciwan ala azadî û soyalîzmê bilindke rê Heval Kovara soyalîstê mehane ji bo ciwanan
Mijar: Sîyasî  
Berga Rê Heval 4

Rê Heval 4

re heval

Sal: 1996
Hevalê ciwan ala azadî û soyalîzmê bilindke rê Heval Kovara soyalîstê mehane ji bo ciwanan
Mijar: Sîyasî  
Berga Rê Heval 5

Rê Heval 5

re heval

Sal: 1996
Hevalê ciwan ala azadî û soyalîzmê bilindke rê Heval Kovara soyalîstê mehane ji bo ciwanan
Mijar: Sîyasî