Kovar

K

Berga Kanizar 4

Kanizar 4

kanizar

Sal: 2016
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 5

Kanizar 5

kanizar

Sal: 2016
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 6

Kanizar 6

kanizar

Sal: 2016
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 7

Kanizar 7

kanizar

Sal: 2016
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 8

Kanizar 8

kanizar

Sal: 2016
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî