Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 41

Dengê KOMKAR 41

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 43

Dengê KOMKAR 43

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 44

Dengê KOMKAR 44

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 45

Dengê KOMKAR 45

Sal: 1981
Berga Dengê KOMKAR 46

Dengê KOMKAR 46

Sal: 1981