Kovar

H

Berga Hêvîya Gel  4

Hêvîya Gel 4

heviya gel

Sal: 1986
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  40

Hêvîya Gel 40

heviya gel

Sal: 1993
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  41

Hêvîya Gel 41

heviya gel

Sal: 1994
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  42

Hêvîya Gel 42

heviya gel

Sal: 1994
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  43/44

Hêvîya Gel 43/44

heviya gel

Sal: 1994
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî