Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 47/48

Dengê KOMKAR 47/48

Sal: 1982
Berga Dengê KOMKAR 49

Dengê KOMKAR 49

Sal: 1983
Berga Dengê KOMKAR 50

Dengê KOMKAR 50

Sal: 1983
Berga Dengê KOMKAR 51/52

Dengê KOMKAR 51/52

Sal: 1983
Berga Dengê KOMKAR 53

Dengê KOMKAR 53

Sal: 1983