Kovar

S

Berga Serxwebûn 160

Serxwebûn 160

serxwebun

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 161

Serxwebûn 161

serxwebun

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 162

Serxwebûn 162

serxwebun

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 163

Serxwebûn 163

serxwebun

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 164

Serxwebûn 164

serxwebun

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî