Kovar

H

Berga Hêvîya Gel  9

Hêvîya Gel 9

heviya gel

Sal: 1987
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Gel  Özel Sayı

Hêvîya Gel Özel Sayı

heviya gel

Sal: 1990
Hêvîya Gel weşana navendîya Tevgera Sosyalîstê Kurdistanê ye   Adres : Box .14055 100 26
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêvîya Welêt  1

Hêvîya Welêt 1

heviya welet

Sal: 1963
Berga Hêvîya Welêt  2

Hêvîya Welêt 2

heviya welet

Sal: 1963
Berga Hêvîya Welêt  3

Hêvîya Welêt 3

heviya welet

Sal: 1963