Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 74/75

Dengê KOMKAR 74/75

Sal: 1984
Berga Dengê KOMKAR 76

Dengê KOMKAR 76

Sal: 1984
Berga Dengê KOMKAR 77

Dengê KOMKAR 77

Sal: 1984
Berga Dengê KOMKAR 81

Dengê KOMKAR 81

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 82/83

Dengê KOMKAR 82/83

Sal: 1985