Kovar

H

Berga Hêza Welatparêz  2

Hêza Welatparêz 2

heza welatparez

Sal: 1989
Organa Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistanê ye  
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêza Welatparêz  3

Hêza Welatparêz 3

heza welatparez

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêza Welatparêz  4

Hêza Welatparêz 4

heza welatparez

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêza Welatparêz  5

Hêza Welatparêz 5

heza welatparez

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Hêza Welatparêz  6

Hêza Welatparêz 6

heza welatparez

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî