Kovar

S

Berga Serxwebûn 174

Serxwebûn 174

serxwebun

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 175

Serxwebûn 175

serxwebun

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 176

Serxwebûn 176

serxwebun

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 177

Serxwebûn 177

serxwebun

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 178

Serxwebûn 178

serxwebun

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî