Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 84/85

Dengê KOMKAR 84/85

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 86

Dengê KOMKAR 86

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 87

Dengê KOMKAR 87

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 88

Dengê KOMKAR 88

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 89/90

Dengê KOMKAR 89/90

Sal: 1985