Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 91

Dengê KOMKAR 91

Sal: 1985
Berga Dengê KOMKAR 92

Dengê KOMKAR 92

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 93/94

Dengê KOMKAR 93/94

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 95

Dengê KOMKAR 95

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 98

Dengê KOMKAR 98

Sal: 1986