Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 5

Dengê KOMKAR Özel Ek 5

Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 6

Dengê KOMKAR Özel Ek 6

Sal: 1987
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 7

Dengê KOMKAR Özel Ek 7

Sal: 1987
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 8

Dengê KOMKAR Özel Ek 8

Sal: 1987
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 9

Dengê KOMKAR Özel Ek 9

Sal: 1988
Mijar: Sîyasî